Services

Du er forandringsleder, uanset om du er topleder, mellemleder, projektleder eller specialist i en stabsfunktion.

Forudsætningen for, at du lykkes, er, at dine kollegaer og medarbejdere vil samarbejde med dig om at eksekvere beslutninger, gennemføre planer og implementere løsninger.

Jeg hjælper dig med at skabe det nødvendige samarbejde, så du får færre modarbejdere og bedre medarbejdere:

Rådgivning, facilitering og undervisning i at skabe samarbejde om forandringer.

Se video med ‘high lights’ fra Annette Francks præsentation ved IDA konferencen ‘Ledelse der styrker’.

Rådgivning

Den fortrolige en-til-en rådgivning om dine ambitioner og udfordringer med at skabe samarbejde om forandring.

Konsulentrådgivning om at designe forandringskommunikation, der involverer medarbejdere og kollegaer i at samarbejde med jer om forandringen.

Rådgivning er typisk et forløb med tre til fire arbejdsmøder. Jeg interviewer uformelt, så vi afklarer forudsætninger og forhindringer. Sammen prioriterer vi opgaver og muligheder. Så har vi grundlag for at vælge relevante arbejdsmetoder, aktiviteter og anledninger til at I engagerer jeres kollegaer og medarbejdere i at samarbejde om og bidrage til at skabe resultater.

Effektiv anvendelse af jeres arbejdstid, hvor I både får lærer og opnår konkrete løsninger.

Facilitering af udvikling

Facilitering af samarbejde. Corporate Voice laver det værksted, hvor I samarbejder om at udvikle løsninger på forandringsopgaver. Corporate Voice har værktøjskassen med arbejdsmetoder, der sikrer jer effektivt samarbejde med skarpt fokus på praktiske resultater.

Corporate Voice arbejdsmetoder anvender organisationens faglige viden og erfaring. Sådan undgår vi de alt for velkendte barrierer for forandringer som f.eks. oversete forudsætninger for implementering,  eller faglige grupperinger, fordomme og historik på arbejdspladsen.

Facilitering kombineres ofte med undervisning, så I lærer arbejdsmetoder og får viden om, hvordan vi lykkes med at samarbejde om forandring.
Facilitering kan være enkelt workshop eller seminar eller forløb kombineret med rådgivning.

 

 Undervisning & Foredrag

Undervisning fra få timer til længere forløb, hvor I lærer at skabe samarbejde om forandring.

Foredrag, hvor det er sjovt for alvor. I får inspiration til, hvor enkelt I kan skabe forandring på jeres arbejdsplads.

Forandringsledelse trænger til forandring. Corporate Voice arbejdsmetoder gør forskellen på, om vi bliver klogere sammen af vores ledelse. Ja, det er ikke en selvfølge, for ofte gør ledelse os faktisk dummere sammen på jobbet.

I får konkrete metoder, intuitive billeder og skarpe budskaber. Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle interesser og udfordringer, så I kan ændre jeres praksis fra det øjeblik, I rejser jer og går tilbage til hverdagen. Både foredrag og undervisning indeholder øvelser.